Zarejestruj się a będziesz otrzymywać ciekawe informacje: Indie, Nepal, Bhutan, Chiny i Tybet

A A A

Subkontynent indyjski jest to rozległy półwysep przylegający do kontynentu Eurazji, jest miejscem ukształtowania się cywilizacji całkowicie odmiennej od cywilizacji Europy i Azji. Ta odmienność wynika zarówno z położenia geograficznego, jak i wielości grup etnicznych. Indie od zawsze miały kontakt ze Środkowym Wschodem, Europą, Azją Południowo-Wschodnią i Chinami, stanowiąc całość, jaka w ciągu wieków wykształciła oryginalne cywilizacje. Mimo swego znaczenia, obce wpływy nie zmieniły ich charakteru i w naturalny sposób stopiły się w potężnym tyglu, jakim są Indie. W epoce kolonizacji brytyjskiej mówiono o Indiach zazwyczaj w liczbie mnogiej, ponieważ istniały z jednej strony Indie "brytyjskie", z drugiej "indyjskie". Owa liczba mnoga trafnie ujmowała różnorodność pejzaży, ludów, filozofii, zwyczajów i języków subkontynentu.

Subkontynent indyjski jest to rozległy półwysep przylegający do kontynentu Eurazji, jest miejscem ukształtowania się cywilizacji całkowicie odmiennej od cywilizacji Europy i Azji. Ta odmienność wynika zarówno z położenia geograficznego, jak i wielości grup etnicznych. Indie od zawsze miały kontakt ze Środkowym Wschodem, Europą, Azją Południowo-Wschodnią i Chinami, stanowiąc całość, jaka w ciągu wieków wykształciła oryginalne cywilizacje. Mimo swego znaczenia, obce wpływy nie zmieniły ich charakteru i w naturalny sposób stopiły się w potężnym tyglu, jakim są Indie. W epoce kolonizacji brytyjskiej mówiono o Indiach zazwyczaj w liczbie mnogiej, ponieważ istniały z jednej strony Indie "brytyjskie", z drugiej "indyjskie". Owa liczba mnoga trafnie ujmowała różnorodność pejzaży, ludów, filozofii, zwyczajów i języków subkontynentu.

Subkkontynet Indyjski

Ostatecznie w wielu językach nazwa Indii jako jednostki politycznej występuje obecnie w liczbie pojedynczej tłumaczy bardzo dobrze jego duchową jedność, która od ponad dwóch tysięcy lat czyni z niego szczególne miejsce, często z powodu oddalenia i niezwykłości określane jako egzotyczne. Ponieważ Indie nie poznały Arystotelesa i Kartezjusza, ani tez etyki judeo-chrześcijańskiej, zupełnym błędem byłoby porównywanie ich cywilizacji z tą, w której wyrośliśmy. Właściwe Indusom sposoby myślenia, tak samo jak obyczaje, są więc zdecydowanie odmienne, gdyż inne były ich fundamenty.

Indie

Dzieje Indii to oczywiście historia wielkich grup, które ją tworzą, ale również historia jednostek, które w różny sposób uczestniczyły w jej tworzeniu i biegu. Indyjskie stany i królestwa raz kwitły, raz upadały, poddając się nieuniknionym fluktuacjom, które są wspólnym losem wszystkich cywilizacji. Podczas gdy wraz z niskim przyrostem demograficznym maleją liczebnie społeczeństwa zachodnie, populacja krajów rozwijających się nieustannie wzrasta. Liczba ludności samych Indii, nie licząc innych krajów subkontynentu indyjskiego, o wiele przewyższa populację całej Europy. Ale Azja w tym także Indie to też kraje o wysokim stopniu rozwoju myśli technicznej. Tu znajdują się wielkie centra przemysłu komputerowego i teleinformacyjne.

Nowoczesność w Indiach


Należy przyznać, że nasze zachodnie cywilizacje długo nie dbały o włączenie elementów cywilizacyjnych świata azjatyckiego, z wyjątkiem może papieru, busoli i steru rufowego. W przypadku Indii Europa dopiero dzięki kolonializmowi poznała ich historię, ludy, sztukę i sposób myślenia. Fakty kulturowe natomiast, oprócz niektórych, źle pojmowanych zasad filozoficznych, pozostają nadal nieznane, gdyż nie są uznawane za niezbędny składnik wiedzy przeciętnego człowieka.

Tymczasem głębsze poznanie bogactwa i różnorodności cywilizacji azjatyckich, a zwłaszcza indyjskich, może przynieść nam jedynie korzyść, pozwalając na lepszą ocenę naszych wartości i różnic między nami.

Indie Południowe

 • WOIK22 Kerala 13 dni
 • WOIK7 Tamilnadu + Kerala + Karnataka 13 dni
 • WOIK37Tamilandu + Kerala + Karnataka 13 dni
 • WOIK12 Serce Południowych Indii 13 dni
 • WOIK8 Południowe Indie z Goa & Bombaj 15 dni
 • WOIK23 Północ & Zachód & Południe & Wschód 23 dni

Indie Wschodnie

 • WOIK10 Złoty Trójkąt & Orissa 13 dni
 • Serce Indii  18 dni
 • WOIK19 Dzikie Plemiona w Orisa 13 dni
 • WOIK9 Wschodnie Horyzonty Darjeeling i Sikkim - 11 dni
 • WOIK29 Wschodnie Horyzonty: Kalkuta + Darjeeling + Orisa 12 dni

Wycieczki Indie Radżastan

WOIK1 Złoty Trójkąt 6 dni

WOIK28 Rajastan 7 dni 

WOIK 24 Rajastan 8 dni

WOIK25 Rajastan 9 dni

WOIK27 Rajastan 10 dni

WOIK3 Rajastan 12 dni 

WOIK26 Rajastan 13 dni

WOIK14 Rajastan Maharadżów 23 dni

Wycieczki Indie Centralne

 • WOIK1 Złoty Trójkąt 6 dni

 • WOIK35 Złoty trójkąt z Varanasi 8 dni

 • WOIK15 Lucknow & Varanasi & Złoty Trójkąt 10 dni

 • WOIK33 Orientalne Indie 11 dni

 • WOIK13 Święte Miasta + Rajastan 13 dni 

 • WOIK36 Rajastan + Varanasi 15 dni

 • WOIK34 Rajastan & Orientalne Indie 19 dni